Když nám říkáš, abychom se naučili nazpaměť dvacet meditací, nevytváříš tak nějaký druh soutěžení mezi žáky?

Sri Chinmoy: Svět je plný soutěžení. V běžném životě neustále soutěžíme. Já soutěžím s vámi, vy soutěžíte se mnou. Neustále soutěžíme. V duchovním životě však k takovémuto soutěžení nesmí docházet. Ve vnitřním životě, v duchovním životě, není žádné soutěžení. Jste jen vy a Bůh. Nesoutěžíme, ale má-li existovat nějaké soutěžení, pak ať je mezi vámi a vaší nevědomostí.

Jak rychle dokážete opustit svou nevědomost a jít ke svému vlastnímu Cíli? Soutěžit, je-li to vůbec nutné, bychom měli jen proto, abychom spatřili, jak daleko jsme za sebou nechali nevědomost a nedokonalost a jak rychle běžíme ke svému Cíli. Ať jsou dvě strany: jedna — strana dokonalosti, druhá — strana nedokonalosti. Jak rychle běžíme od nedokonalosti a nevědomosti na pozitivní stranu dokonalosti, pravdy, světla a blaženosti? To by mělo být naším soutěžením, a ne rivalita s ostatními.