Mohl byste nám vysvětlit, co to je osvobození?

Sri Chinmoy: Osvobození znamená svobodu od strachu, svobodu od pochybností, svobodu od nevědomosti a svobodu od smrti. Jakmile přijdete na tento svět, stáváte se kořistí nevědomosti, strachu, omezení a pochybností. Avšak pomocí duchovního cvičení a vnitřního života vstupujeme do vědomí Božskosti. V něm začínáme růst a přijde den, kdy budeme v duchovním vědomí vnitřního života zcela upevnění. Nyní jsme polapeni nevědomostí, libujeme si v potěšení nevědomosti, avšak zasvitne den, kdy budeme od nevědomosti naprosto osvobozeni, a v okamžiku, kdy budeme osvobozeni od nevědomosti, budeme osvobozeni nadobro.