Co je to odpoutání a co ve skutečnosti z odpoutání získáme?

Sri Chinmoy: Odpoutání je pravá moudrost. Odpoutání je naše božská Božskost. Nikdo nemůže být tak šťastný jako člověk, který je odpoutaný. Žijeme v představě, že člověk může být šťastný, jen když je k někomu nebo k něčemu připoutaný, ale toto je veliká chyba. Jakmile jsme k něčemu nebo někomu připoutáni, ve skutečnosti se stáváme jeho kořistí. Ve skutečnosti se stáváme obětí toho člověka nebo té věci. Pokud chceme mít v tomto světě pravou radost a pravý mír, pravé božské kvality, potom musíme být naprosto odpoutáni. Takové odpoutání neznamená, že nebudeme pro svět pracovat – ne, budeme pracovat pro svět, ve světě, ale nedovolíme, aby nás cokoliv polapilo.