Řekněte mi prosím, co je s tímto světem špatně: chová se jako šílený člověk a zdá se, že se ubírá směrem ke svému vlastnímu zničení. Co je s tímto světem špatně?

Sri Chinmoy: Rád bych vám řekl, že se světem není nic v nepořádku, ale vše je v nepořádku s vámi a se mnou a s ostatními lidskými bytostmi. Ubohý svět neudělal nic špatného; jsme to my, kdo svět zneužívá. Zaměřme teď svou pozornost na tento žalostný svět.

Bůh stvořil tento svět, my ho využíváme. Můžeme ho použít svým způsobem, anebo Božím způsobem. Můžeme ho buď zničit, anebo zde na zemi projevit Božské. Tento svět je místem projevení, kde můžeme projevit své vnitřní božské vlastnosti. Stejně tak je na nás, zda chceme svět zničit, namísto abychom projevili božské vlastnosti hluboko uvnitř sebe. Berme svět jako nástroj. Když zahrajeme špatný tón, kdo za to bude zodpovědný? Hudebník, ne nástroj. Budeme-li svět používat božským způsobem, uvidíme, že se světem není žádný problém, jsme to my, kdo má schopnost použít svět božským způsobem a naplnit Božské zde na zemi.