Jak se můžeme naučit mít rádi lidi, kteří nám ubližují? Lidi, kteří jsou špatní?

Sri Chinmoy: Možná máte pocit, že někteří lidé na tomto světě jsou velice špatní. Získáváte však něco, když cítíte, že je někdo velmi špatný, nebo když ho nenávidíte? Ten člověk z vaší nenávisti nic nezískal. Dobrá, myslíte si, že je velmi špatný. Ale buďto ho budete mít rádi, nebo obráceně, budete ho nenávidět. Obvykle je velmi obtížné být k někomu, kdo vám udělal něco špatného, netečný. Vaše bezprostřední reakce bude, že se na něj budete zlobit. Ale uvidíte, co jste získali nebo ztratili tím, že jste se na něj rozzlobili. Tento člověk z vaší nenávisti nezískal nic. A co se stalo s vámi? Kvůli své nenávisti jste v sobě ztratili něco velmi sladkého. Proč by měl člověk ztrácet něco velmi cenného jen proto, že chce někoho napravit svou nenávistí? V tomto světě musíme být velmi moudří. Řeknete, že někdo je velmi špatný a vy musíte něco udělat. Avšak nenávist není tím správným nástrojem. Budete-li chtít použít správnou zbraň, tou nejúčinnější zbraní je láska.

Možná si myslíte, že láska není silná zbraň, zatímco nenávist je jako ostrý nůž. Ne. Láska je nekonečně mocnější než nenávist. Když někoho milujete, na povrch nutně vycházejí jeho božské kvality. Jestliže se k vám někdo zachová špatně, co chcete udělat? Chcete ho potrestat a uhodit? Co se stane potom, co ho uhodíte? Ve vás je něco, čemu se říká svědomí. Toto svědomí vás bude hryzat. Řeknete si: „Co jsem to udělal? Je pravda, že se ke mně zachoval špatně, ale já jsem udělal také něco špatného. Oč jsem lepší než on?”