Četl jsem, že si také člověk musí pomoci sám. Pokud si sami nepomůžeme, Bůh nám nepomůže.

V duchovním životě nám Bůh dává schopnost dělat to, co On chce. Naše odevzdání Bohu je pro nás cestou, jak pomoci sami sobě, neboť On nám dává správný postoj a říká nám, co bychom měli ve vnějším světě udělat. Boží síla a Boží světlo nám dávají schopnost pomoci sami sobě. Musíme vyvíjet úsilí, neustále si však musíme připomínat, že naším Zdrojem je Bůh. Je to On, kdo nám dává schopnost pomoci sobě samým. Musíme být Jeho nástroji. Odvádíme práci, musíme to ale činit pro Boha. Jste děti Boha a On naplní všechny vaše potřeby. Právě tak, jako vy uspokojujete potřeby svého vlastního dítěte, naplní vaše potřeby Bůh.