Působí vnitřní svět na vnější svět?

Sri Chinmoy: Určitě. Vnější svět může být naplněn prostřednictvím vnitřního světa. Jak uvnitř zasejete, tak navenek sklidíte. Jestliže časně ráno nabídnu Bohu jednu božskou myšlenku, jednu duchovní myšlenku, uvidím, že během dne sklidím plody této božské myšlenky. Jestliže se budu modlit či meditovat na božskou lásku, radost či mír, během dne se budu těšit z plodů své modlitby a meditace v podobě lásky, radosti, míru nebo čehokoli, pro co pláči.

Vraťme se k vaší otázce, vnitřní svět může a musí působit na vnější svět — kvůli jeho zlepšení.