Jak můžeme získat lásku k lidstvu v opravdovém a praktickém smyslu? Je snadné o tom mluvit, ale těžké to dělat.

Sri Chinmoy: Je pravda, že je snadné tvrdit, že milujeme lidstvo. Ve skutečnosti jej nemilujeme; celé je to sebepodvádění. Jak ale můžeme docílit opravdové lásky k lidstvu?

Abychom milovali lidstvo, musíme jít ke Zdroji. Zdrojem není lidstvo, Zdrojem je Božskost. Dokážeme-li skutečně jít ke Zdroji a milovat Božskost, pak spatříme, že Božskost není oddělená od naší skutečné existence. Nejprve musíme milovat Boha, který je Božskostí samou. Jestliže dokážeme milovat Boha, ucítíme, že naše vnitřní bytí nemůžeme od Boha oddělit. Naše opravdová božská existence a Bůh jsou jedním. Tehdy uvidíme, co je naší vnější existencí. Naší vnější existencí, naší božskou osobností, je celé lidstvo.

Tvá vnitřní existence a Boží vnější skutečnost jsou jedním. Když božsky milujete sami sebe, ne emocionálně nebo sobecky, milujete se jen proto, že uvnitř vás dýchá Bůh, že se Bůh chce vaším prostřednictvím naplnit. Milujete-li sami sebe sobecky, zabíjíte se. Milujete-li se nebožsky, svazujete sami sebe. Když ale milujete sami sebe božsky, milujete se jen proto, že uvnitř vás je Bůh. Proto milujete sami sebe. Vy a Bůh jste jedním.

Jestliže si zcela uvědomujete tuto pravdu, uvnitř sebe uvidíte celé lidstvo. Lidstvo není okolo vás či vně vás. Je uvnitř vás. Stanete-li se jedním se svou božskou existencí, uvidíte, že uvnitř vás je celé lidstvo. Cokoli je uvnitř vás, je vaše; cokoli je vně, není vaše. Jen to, co je uvnitř, můžete pomoci naplnit a osvítit. A tak musíte cítit, že lidstvo je uvnitř vás. Tehdy budete schopni lidstvo milovat a opravdově a účinně mu sloužit.

Nejprve musíte realizovat Boha. Je dobré provozovat dobročinnost, ale opravdová dobročinnost začíná uvnitř. Tak, jak se říká: „Charita začíná doma,“ tak také duchovnost, dobročinnost a podobné věci začínají hluboko uvnitř nás. A co je tato skutečnost? Samotný Bůh uvnitř vás, který je také skutečným lidstvem. A tak jestliže realizujete Boha, tak potom vám Bůh ukáže, jak milovat lidstvo. První věci první. Realizace Boha je na prvním místě pro duchovního hledajícího a zdaleka ne pro dobročinnost. Realizujte Boha a potom uvidíte, že svět je uvnitř vás. Jestliže nerealizujete Boha, vidíte kolem sebe lidstvo jako svět mimo vás. Ve chvíli, kdy realizujete Boha, ucítíte, že lidstvo je vaše a zbytek světa jste vy sami.