Čím se láska ke Guruovi liší od oddanosti k němu? Je možné mít jedno bez druhého?

Sri Chinmoy: Mít lásku ke svému Guruovi znamená udělat první krok do duchovní oblasti. Druhým krokem je oddanost. Nemůžeme udělat druhý krok, dokud jsme neudělali první. Co víc, pravá láska a čistá oddanost se nedají oddělit. Dýchají společně. Láska vidí Pravdu. Oddanost cítí Pravdu. Odevzdání se stává Pravdou.