Jak můžeme objevit svého Vnitřního kormidelníka a naslouchat mu?

Sri Chinmoy: Abyste nalezli Vnitřního kormidelníka, musíte jít hluboko dovnitř. Meditace vás k Vnitřnímu kormidelníkovi dozajista zavede. Meditace je proces, který vám ukazuje, jak jít hluboko dovnitř. Meditace je cesta, která vás vede k nejzazšímu cíli. Meditace je také vnitřní ujištění o vašem spojení s Absolutním. Když hledající medituje, slyší poselství Shůry, od svého Milovaného Otce, nebo poselství své vlastní vnitřní bytosti. A když se snaží poselstvím vnitřní bytosti nebo příkazům Shůry naslouchat, přeměňuje svůj vnější život nedokonalosti na život dokonalé dokonalosti.

Ve škole máte učitele, který vás vyučuje a předává vám své světlo moudrosti s pomocí jazyka. I v duchovním životě vyučuje učitel pomocí jazyka. Avšak jazykem duchovního učitele je meditace. Meditace je vnitřní jazyk, a učitel vyučuje meditaci prostřednictvím ticha. Pro vašeho profesora by nebylo snadné vyučovat prostřednictvím ticha a pro studenta by také nebylo snadné se prostřednictvím ticha učit. Duchovní učitel však bude pět minut v tichosti meditovat a během této meditace nabídne mír, světlo a blaženost. Může vás učit buď tak, že vám dá určité pokyny, nebo svým tichým pohledem. Většinou ale duchovní učitel vyučuje prostřednictvím ticha, neboť takovýto způsob je nejúčinnější.

Ve škole studujete filosofii a používáte hledající mysl. Při meditaci se ale mysl vůbec nepoužívá. To neznamená, že se z nás stal hlupák, vůbec ne. Jen se dostanete daleko za oblast mysli a rozvíjíte se ve sféře duše.