Když medituji, často ve svém vědomí cítím rozpor. Část mého vědomí je v hluboké meditaci, zatímco druhá část mého vědomí to pozoruje a neustává v průběžném komentování toho, co zažívám. Jak bych to mohl překonat?

Sri Chinmoy: Ve vašem vědomí by neměl být žádný rozpor. Když budete meditovat správně, vaše vědomí se stane jedinou existencí. Pokud cítíte, že vytváříte průběžné komentáře, je to tím, že buď vaše mysl, nebo vitálno, nebo fyzické nejsou zcela sjednocené s vaší meditací. Vaše srdce a duše meditují nanejvýš oddaně, ale mysl tu zřejmě není. Na naší cestě přikládáme větší význam srdci než mysli. To však neznamená, že mysl zamítáme nebo opomíjíme. Mysl se musí sjednotit se srdcem, aby je duše mohla nést společně. Když meditujete, vaše mysl někdy nechce sedět vedle srdce anebo se s ním nechce sjednotit. Proto jste si vědom rozporu ve svém vědomí. Pochází z mysli. Ve vašem případě velmi zřídka pochází z vitálna.

Existují tři stavy meditace. První stav je ten, ze kterého jste měl tento zážitek. Ačkoliv jste měl velmi dobrou, vysokou, hlubokou a vznešenou meditaci, cítil jste, že tam nebyla celá vaše bytost. Svou bytost můžete rozdělit na části. Jestliže by tam byla celá vaše bytost, nemohl byste ji rozdělit; tělo, vitálno, mysl, srdce a duše by byly dohromady. Ačkoliv ve svém psychickém vědomí máte velmi vysokou meditaci, nebude zcela úspěšná, protože se jí neúčastní všichni členové vaší vnitřní rodiny.

Ve druhém nebo vyšším stavu meditace uvidíte, že jste se zcela sjednotili se svým vědomím. Nyní jen používáme pojem „vědomí“, ale na tomto stupni budete ve skutečnosti schopni vidět a cítit, co vědomí je. V každém okamžiku dokážete vidět pruh božského světla, vše prostupujícího světla uvnitř vás, které vás sjednotilo s tím Nejvyšším. Na tomto stupni meditace se stáváte spojnicí mezi Nebem a zemí.

Třetí a nejvyšší stav meditace je transcendentální meditace. Na tomto stupni dokážete cítit nebo vidět sami sebe jako meditujícího i jako meditaci samotnou. Na tomto stupni jdou ten, kdo vidí, a viděné bok po boku. K tomuto dochází jen v nejvyšším Transcendentálním Vědomí, když překročíte tanec přírody. Všichni žáci dosáhnou jednoho dne této realizace, protože se všichni musí povznést nad tanec přírody. Tanec přírody znamená pokušení, zklamání, úzkost, strach, selhání, úspěch a tak dále.

V jedné z Upanišad je zmínka o tom, že existují tři druhy meditace: hrubá meditace, jemná meditace a transcendentální meditace. A tak váš konkrétní zážitek bude jen ve hrubé meditaci. Druhý stav, který jsem zmiňoval, bude jemná meditace.
Třetí stav je transcendentální meditace, kde se zcela sjednotíte se svou meditací a ve stejný okamžik zůstanete za ní. Po celou dobu cítíte, že jste za, za. Na druhou stranu to neznamená, že v hrubé meditaci nemůžete vstoupit do své nejhlubší meditace. Ne, můžete. Ale z meditace se bude těšit jen jedna část — vaše srdce; fyzické, vitálno a mysl se nebudou z nejhlubší meditace těšit. Proto se jí říká hrubá.