Někdy se cítím velice smutná, když sestoupím dolů.

Sri Chinmoy: Smutek, který cítíte, je zcela přirozený, protože jste byla ve vyšším světě a poté jste se vrátila na pozemskou úroveň. V tu chvíli do vás vstupují starosti a problémy světa. Pokud však budete upřímně meditovat několik let, tyto problémy vám nebudou stát v cestě, protože jakmile sestoupíte z meditace, budete mít ohromný mír, vyrovnanost, radost a lásku k lidstvu. Máte-li obrovskou lásku k lidstvu, pak se v tu chvíli nebudete cítit vyčerpána. Nyní bezmezně milujete své dítě. Ale jakmile budete meditovat několik let, budete své dítě milovat ještě více, protože uvnitř něj ucítíte přítomnost Boha. Nyní ve svém dítěti po celou dobu přítomnost Boha necítíte. Když zlobí nebo něco rozbije, nemyslíte si, že jeho prostřednictvím působí Bůh. V tu chvíli se rozzlobíte a řeknete: „Ne, ne, to není Bůh; to je vtělený čert.“ Ale přijde doba, kdy uvidíte Boha ve svém synovi po celou dobu bez ohledu na to, co bude dělat nebo co bude říkat. Až dospějete do tohoto bodu, nebudete se cítit smutná, když sestoupíte ze své meditace. Naopak, i když začnete vykonávat činnosti běžného života, dokážete si udržet stejnou radost, blaženost, mír a vyrovnanost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zážitky vyšších světů.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1977.

Toto je 322nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zážitky vyšších světů, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »