Jak bychom měli meditovat?

Sri Chinmoy: Meditace se odvíjí od úrovně každého člověka. Pokud jste v meditaci začátečník, budete meditovat určitým způsobem, a pokud jste pokročilý, budete samozřejmě meditovat jiným způsobem. Záleží to na stupni vývoje člověka, na tom, jak daleko jste pokročili.

Pro začátečníka je lepší začít koncentrací. Jinak do vaší mysli, když začnete meditovat, vstoupí milióny nezvaných myšlenek. Nepodaří se vám meditovat ani vteřinu, zatímco když se koncentrujete, odmítáte špatné myšlenky, které do vás vstupují.

Koncentrace nám přináší intenzitu a meditace nám přináší rozlehlost a ušlechtilost. Pokud máte pocit, že jste do určité míry pokročilí, můžete vstoupit do meditace i bez koncentrace. Pokuste se mysl utišit, zklidnit a vyprázdnit. Nepusťte do mysli žádnou myšlenku a potom ciťte, že jste expresní vlak, který stále jede a jede, nezastavuje v žádné stanici. Při meditaci se snažte cítit, že jste vlak, který tou nejvyšší rychlostí jede k cíli, a tento cíl neustále překonává vlastní hranice. Pokaždé, když vlak dorazí do takzvaného cíle, ciťte, že je to jen výchozí bod pro váš další cíl. To je meditace. Pro začátečníka je ale místo meditace lepší začít s koncentrací.