Jak se medituje na vaší cestě?

Sri Chinmoy: Naše cesta je cestou srdce. Říkám svým žákům, že musí zcela vyprázdnit své srdce, aby Shůry mohl sestoupit Mír, Světlo a Blaženost a naplnit jejich vnitřní nádobu. Chce-li někdo následovat cestu srdce, všechny emocionální potíže, starosti, úzkosti a nebožské vlastnosti ho opustí a nahradí je Mír, Světlo a Blaženost Shůry.

Když meditujete, snažíte se otevřít srdce a celou bytost. Někdy se stane, že srdce otevřete a dveře necháte otevřené, a když chce host vejít, v tu chvíli je zavřete. Množství Míru, Světla a Blaženosti, které vnitřní nádoba pojme, je omezené. Nádoba má své vlastní vědomí. Můžete ji nechat prázdnou, ale i ona se musí snažit přijímat. Jedině tehdy skutečně můžete mít dobrou meditaci.

Náš pokrok bude rychlejší, když budeme meditovat na srdce. Když meditujeme na mysl nebo v mysli, máme pocit, že toho o duchovním životě víme už mnoho. Avšak jakmile se ponoříme hluboko dovnitř, zjistíme, že o duchovním životě nevíme téměř nic. Jen jsme v hlavě nashromáždili pozemské informace – informace a nic jiného. Když ale meditujeme na srdce, cítíme, že jsme jako děti, které se chtějí od mámy nebo táty vše nově naučit. Dítě cítí, že nic neví, vše se chce ale naučit správným způsobem.

Moje rada hledajícím, kteří by chtěli následovat naši cestu, tedy zní, aby se soustředili a meditovali na srdce. A dokonce i ti, kteří se na naši cestu nebudou hodit, mohou zkusit meditovat na srdce. Nejen naše cesta zdůrazňuje, jak je meditace na srdce důležitá. Jsou i jiné cesty a jiní duchovní Mistři, kteří také zastávají stejný názor.