Byl byste prosím trochu konkrétnější, když mluvíte o „meditaci na srdce“? Máte na mysli, abychom meditovali na fyzické srdce nebo na duchovní centrum?

Sri Chinmoy: Když zjistíte, že je pro vás obtížné meditovat na duchovní srdce, můžete se soustředit na fyzické srdce v hrudníku. Nicméně poté, co na toto místo budete meditovat několik měsíců nebo rok, ucítíte, že v tomto obyčejném lidském srdci je božské srdce. A uvnitř božského srdce se nachází duše.

Uvnitř božského srdce je světlo, uvnitř lidského srdce si však můžeme povšimnout působení emocionálního vitálna. Emocionální vitálno se nalézá v okolí pupku. Odtud se ale může dostat do fyzického srdce a vytvořením připoutání vše zničit. Jestliže člověk dokáže meditovat na duchovní srdce, nemůže existovat připoutání. Je to naprosté nelpění. Začínáme tedy lidským srdcem a z lidského srdce musíme vstoupit do božského srdce. Jinak, pokud zůstaneme u lidského srdce, se velice často staneme obětí připoutání a emocionálních problémů.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Zážitky vyšších světů.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1977.

Toto je 322nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Zážitky vyšších světů, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »