Bůh, Pravda a Láska

Southwestern University, Cebu City, The Philippines
31. října 1969

Protože miluji lidstvo, Bůh mě miluje. Protože miluji Boha, Pravda mě miluje. Protože miluji Pravdu, skutečně a opravdově miluji sám sebe.

Proč by mě Bůh měl milovat? Právě jsem řekl, že mě Bůh miluje, protože miluji lidstvo. Je tu ještě další důvod. Bůh mě miluje, protože miluji celé Jeho stvoření. Vím a cítím, že Boha nemůžeme od Jeho stvoření nikdy oddělit. Stvořitel a stvoření jsou jedním, neoddělitelným. Když oceňujeme stvoření, Stvořitel je potěšen a spokojen.

Když my sami něco stvoříme, něco vyrobíme, něco postavíme, lidé si našeho dosažení všimnou a hluboce ho oceňují. Máme radost, protože jsme to udělali my. Podobně vesmír je Božím stvořením. Když milujeme vesmír, milujeme současně Boha Stvořitele i Boha stvoření a těšíme tím jak Stvořitele, tak stvoření.

Protože miluji Boha, Pravda mě miluje. Pravda neexistuje bez Boha. Bůh je samotným dechem Pravdy. Pravda a Bůh jsou jedním, nedělitelným. Pravda je na jedné straně jiným jménem pro Boha, na druhé straně však nemůže bez Boha existovat, zatímco Bůh může Pravdu v každém okamžiku překonat — pozemskou i Nebeskou pravdu, pozemsky spoutanou i Nebesky svobodnou pravdu. Bůh může dle své libovůle překonat dokonce i svou vlastní transcendentální Pravdu.

Ačkoliv můžeme klidně říci, že Bůh a Pravda jsou jedním, jedině Bůh má moc překonat všechny pravdy, dokonce i samotnou Absolutní Pravdu. To je důvod, proč je Pravda bez Boha bezmocná. Avšak když milujeme Boha, Pravda miluje nás, protože naše aspirující duše Pravdu okamžitě sytí.

Pravda existuje v Bohu. Oceňováním Boha Pravdu sytíme a živíme. A Pravda správně cítí, že její jedinečné poselství světu můžeme rozšířit jen tehdy, pokud opravdově milujeme jejího vlastníka, Boha.

Protože miluji Pravdu, miluji sám sebe. Lidská bytost je projevením Pravdy. Není vyjádřením nevědomosti, klamu, temnoty a smrti. Ne, je ztělesněním, uskutečněním a vyjádřením pravdy — nižší pravdy, vyšší pravdy a nejvyšší Pravdy. Božská Pravda v nás neustále překonává své hranice. Vidíme, cítíme a uvědomujeme si to, když žijeme vnitřní život, život duše. Protože miluji Pravdu, skutečně a opravdově miluji sám sebe. Má existence a Pravda jsou rubem a lícem stejné mince, kterou je vnitřní bytost neboli duše — představitel Nejvyššího zde na zemi.

Miluji sám sebe. Co na sobě miluji? Ne své tělo. Pokud budu milovat své tělo jen kvůli svému tělu, budu zítra zklamaný, protože na zemi jsou milióny a miliardy lidí, kteří jsou krásnější než já. Pochopitelně budu smutný.

Jestliže budu milovat svou fyzickou mysl jen kvůli své mysli, zítra před sebou uvidím milióny a miliardy mentálních obrů a má mentální schopnost se vytratí do bezvýznamnosti.

Budu-li milovat svůj vitální dynamismus kvůli svému vitálnímu dynamismu, uvidím, že jsou milióny a miliardy lidí, kteří jsou ohromujícím dynamismem prostě zaplaveni.

Podobně, pokud budu milovat cokoliv svého jen kvůli té věci samé, budu dozajista zklamaný. Zmařím tím svůj vlastní božský cíl. Avšak budu-li milovat sám sebe proto, že se prostřednictvím tohoto těla, vitálna, mysli a srdce projevuje sám Bůh, tehdy zjistím, že jsem v celé historii vesmíru jedinečný a nenapodobitelný. Bůh nestvořil ani nestvoří žádného dalšího Chinmoye se stejnými schopnostmi, stejným chápáním, stejnými zážitky.

Každý člověk může milovat sám sebe právě proto, že je přímým kanálem Božského. Bůh se chce v každém jedinci projevit jedinečným způsobem. Když se vědomě a plně sjednotíme s Bohem, naplníme nejen Jeho, ale také sami sebe. Když říkám, že skutečně a opravdově miluji sám sebe, protože miluji Pravdu, znamená to, že vědomě cítím, že Pravda neustále dýchá ve mně, se mnou a pro mě.

Samotný můj dech na zemi je živoucí skutečností Pravdy. Neustále se miluji a obdivuji — ne kvůli svému zdravému tělu, dynamickému vitálnu, kultivované mysli a čistému srdci, ale kvůli tomu, že je ve mně Bůh, že mě používá, že se naplňuje ve mně a skrze mě. To je jediný důvod, proč své tělo, vitálno, mysl a srdce miluji a musím milovat.

Každý člověk musí být zaplaven touto nejvyšší Pravdou. Měl by vědomě cítit, že jeho život na zemi je vnějším projevením vnitřního Dechu Nejvyššího.

  Nejvyšší, jsem Tvou zářící Milostí.   Jsem Tvým zlatým pluhem.   Jsem drakem Tvé Vize.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Světlo Východu pro mysl Západu.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 3001st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Světlo Východu pro mysl Západu, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »