1031 Dvě výjimečné věci

Ve svém životě
jsem udělal dvě výjimečné věci:
položil jsem k Božím Nohám Odpuštění
své černé hříchy,
vzal jsem si z Božího Soucitného Oka
Jeho bílé Ctnosti.