1036 Ochotné duše

Bůh Soucit
miluje ochotné duše.
Bůh Láska
vede ochotné duše.
Bůh Uspokojení
vítá ochotné duše.