1038 Je mi tě líto

Ó má hloupá mysli,
je mi tě líto.
Stala ses autoritou,
aniž bys měla světlo moudrosti.

Ó mé ubohé srdce,
je mi tě líto.
Jsi sluncem moudrosti
aniž bys mělo autoritu.