1271 Pokus se spřátelit s dokonalou vůlí

Abys zvládnul věčné problémy života,
vyjdi z pasti nespočetných tužeb
a pokus se spřátelit s dokonalou vůlí
srdce uspokojení Nekonečna.