1298 Srdce má mnoho cest

Mysl má jedinou cestu:
cestu oddělení.
Srdce má mnoho cest:
cestu oduševnělosti,
cestu plodnosti
a cestu jednoty.