128 Nová modlitba

Tvá stará modlitba možná nezmění Boha.
Ale Bůh ti může poskytnout novou modlitbu
a tato nová modlitba
tě učiní skutečně šťastným.
Co je tvá nová modlitba?
Spokojenost Boha
Božím vlastním Způsobem.