129 Srdce jednoty pokroku

Srdce jednoty pokroku
uspokojuje Boha i člověka.
Mysl hrdinství úspěchu
uspokojuje pouze člověka.