131 Když jsem na straně Boha1

Když jsem na straně Boha,
mé srdce se získává velkou rychlost,
má oddanost získává trvalou energii
a má odevzdanost získává konečné vítězství.


  1. FF 131.-150. Následujících dvacet básní byly napsány v Grandhotelu Osaka 26. října 1979

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 388th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »