131 Když jsem na straně Boha1

Když jsem na straně Boha,
mé srdce se získává velkou rychlost,
má oddanost získává trvalou energii
a má odevzdanost získává konečné vítězství.


FF 131.-150. Následujících dvacet básní byly napsány v Grandhotelu Osaka 26. října 1979