146 Skvělý učitel

Skvělý učitel
inspiruje hledajícího.

Skvělý učitel
aspiruje prostřednictvím hledajícího.

Skvělý učitel ví,
že je duší cesty hledajícího
a že je také cílem jeho cesty.