150 Aby postrašil a osvítil

Aby postrašil to zvířecí ve mně,
můj Bůh je veškerou Spravedlností.

Aby osvítil to lidské ve mně,
můj Bůh je veškerým Soucitem.