152 Boží síla lva

Včera
jsem si přál být
Boží Silou Lva.

Dnes
si přeji být
Boží Rychlostí Jelena.

Zítra
si budu přát být
Boží Oblíbeností Ovečky.