161 Dokonalý džentlmen

Bůh je připraven zasvitnout
v chaosu tvé mysli,
ale jako dokonalý džentlmen očekává
tvé milostivé pozvání
a tvou drahocennou oddanost.