1743 Chceš-li vidět své přátele

Určití lidé na tebe mohou myslet,
ale nemusí být tvoji přátelé.
Určití lidé na tebe nemusí myslet,
ale nemusí být tvoji nepřátelé.
Chceš-li vidět své přátele,
tak se dívej buď nahoru
nebo dovnitř sebe.