1747 Slunce Milosti

Máš-li ty schopnost
vytvořit mračna potíží,
potom Bůh má schopnost
vytvořit slunce Milosti.
Pro koho, ne-li pro tebe,
pro tebe samotného?