2698 Měj víru

Měj víru v sebe sama.
Budeš mít nové srdce jistoty.

Měj víru v Boha.
Budeš mít nový život dosažení.