2700 Mé hledáni končí

Ráno
mé hledání realizace končí
uvnitř Srdce Soucitu mého Pána.

V poledne
mé hledání dokonalosti končí
uvnitř Oka Vize mého Pána.

Večer
mé hledání uspokojení konči
u Nohou Krásy mého Pána.