2824 Květy a ovoce

Vnitřní naplnění
a vnější oduševnělost
jsou květy a ovoce
stejného stromu-realizace-aspirace.