3106 Boží bezpodmínečný Soucit

Upřímnost je absolutně důležitá.
Odhodlání je nekonečně důležitější.
Ale Boží bezpodmínečný Soucit
zdaleka překračuje sílu upřímnosti
i sílu odhodlání.
Dokonce i když se spojí
upřímnost s odhodláním,
tak se nemohou srovnat
s Božím bezpodmínečným Soucitem.