3107 Závěrečný krok

Svou cestu začínáme s upřímností.
To je absolutně první krok.
Bezprostředně následující krok je odhodlání.
A závěrečný krok,
jenž nemá počátek ani konec,
je Boží bezpodmínečný Soucit,
který nám na závěr naší cesty
zaručuje úspěch.