3117 Pokora dosahuje všeho

Pokora dosahuje všeho
ctností svého sebeuvědomění
a toto sebeuvědomění
není nic jiného,
než Boží Jednota
s Jeho vlastním stvořením.