3118 Má vědomá sebesláva

Bůh je vždy úzkostlivý a dychtivý
mi odpustit,
zajímám se však o Jeho Odpuštění?
Ne!
Co od Něj chci?
Chci od Něj ne Jeho Odpuštění,
ale potají chci
svoji vědomou sebeslávu.