3123 Sebeprojevující skutečnost

Láska není něco,
co sestoupí Shůry
nebo vystoupí zdola.
Ne, je to něco,
co roste a září
v největší hloubce mého srdce —
sebeprojevující skutečnost,
která nemá počátek ani konec.