3143 Odměna za víru a pokoru

Odměnou za víru a pokoru je vždy sláva,
založená na oduševnělé jednotě
hledajícího s Bohem.