3164 Přijde čas

Jestliže se upřímný hledající
pravidelně nemodlí a nemedituje,
přijde čas,
kdy v hlubinách jeho oduševnělého srdce
začnou proudit ve velmi rychlém sledu
vlny vnitřní bolesti.