3204 Bylo Božím Plánem

Hned od počátku času
bylo Božím Plánem
dát naší oduševnělé víře
okázalé vítězství.