3208 Novost uspokojuje

Novost uspokojuje mé žíznivé oči.
Plnost uspokojuje mou hladovou mysl.
Jednota uspokojuje mé plačící srdce.