3516 Osvícení je nutnost

Můžeš něco potlačovat po nějakou dobu,
ale nemůžeš se tomu vyhnout navždy.
Potlačování proto není a nemůže být odpovědí.
Nutné je tu věc samotnou osvítit.