4103 Neměj své zodpovědnosti nerad

Potíže dokážou
posílit tvou mysl.
Proto neměj své potíže nerad.

Zodpovědnosti dokážou
osvítit tvé srdce.
Proto neměj své zodpovědnosti nerad.