4104 Záchvěv strachu

Chceš-li opravdu těšit Boha
způsobem Bohu vlastním,
nesmíš mít uvnitř dechu své víry
ani záchvěv strachu.