4109 Jen v klidu čekej

Nedělej si starosti
s omezenou a omezující myslí.
Tvá láska ke vzdálenému Za
zajisté osvítí tvou mysl.
Jen v klidu čekej
a oduševněle pozoruj.