4212 Nepřátelské síly se třesou

Nepřátelské síly se třesou
ne, když proti nim vehementně bojuji,
ale když mě vidí, jak oduševněle sedím
u Nohou svého Milovaného Nejvyššího.