4213 Má ranní meditace

Má ranní meditace
otevírá dveře mého srdce,
a tak můj Pán může vstoupit.

Má večerní meditace
zamyká dveře mého srdce,
a tak satan nemůže vstoupit
a zatemnit pokoj mého srdce.