4222 Když má láska k Bohu vstoupí dovnitř

Když má láska k Bohu vstoupí dovnitř
a začne pro Něj pracovat
ve vnitřním světě,
má víra v Boha vyjde ven,
a začne pro Něj pracovat
ve vnějším světě.