4223 Tvá nebeská odpovědnost

Po roky a roky
jsi naplňoval
svou pozemskou odpovědnost.
Nyní po zbývajících pár let
můžeš naplnit
svou nebeskou odpovědnost.